(म्हणे) ‘मद्य प्यायल्याने घशातील कोरोना विषाणू नष्ट होणार असल्याने मद्यविक्री चालू करा !’