दळणवळण बंदीतही माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या नातवाच्या विवाहात नियमांचे उल्लंघन