(म्हणे) ‘जर ईश्‍वर आहे, तर कोरोनाचा नायनाट का करत नाही? ’