(म्हणे) ‘सरकार अलगीकरण केंद्रात ‘कोरोनामुळे मृत झाला’, असे सांगत कुणालाही मारू शकते !’