(म्हणे) ‘मुसलमान असल्याने ताहिर हुसेन शिक्षा भोगत आहे !’