(म्हणे) ‘देहलीतील हिंसाचार मुसलमानांसाठी धोक्याची घंटा !’ – इस्लामी सहयोग संघटनेचा थयथयाट