(म्हणे) ‘भारतीय फुकटच्या अन्नासाठी बांगलादेशात येतात !’ – बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. ए.के. अब्दुल मोमेन यांची मुक्ताफळे