१० जुलै : पांडुरंग जत्रा, विठ्ठलापूर, साखळी, गोवा

दिनविशेष

पांडुरंग जत्रा, विठ्ठलापूर, साखळी, गोवा

विठ्ठलापूर सांखळी येथील श्री विठ्ठल मंदिर, गोवा