(म्हणे) ‘कॅथॉलिक मिशनरी तमिळनाडूच्या विकासाचे मुख्य कारण !’ – द्रमुकचे नेते आणि तमिळनाडू विधानसभेचे अध्यक्ष एम्. अप्पावू