सरस्वतीदेवीचे पूजन न करताच होणार अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला प्रारंभ