३० सप्टेंबर : गुरुपुष्यामृतयोग

आज गुरुपुष्यामृतयोग

(उ.रा. १.३३ ते सूर्याेदय)