ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೋಡಿ ಸನಾತನದ ಮೊದಲನೇ ಬಾಲಸಂತ ಪೂ. ಭಾರ್ಗವರಾಮ ಪ್ರಭು (೬ ವರ್ಷ) ಇವರಿಗೆ ಅರಿವಾದ ಅಂಶಗಳು

ಸಾಧಕರು, ‘ಪೂ. ಭಾರ್ಗವರಾಮ ಇವರನ್ನು ಬಾಲ ರಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾವಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು, ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಅಸ್ಥಿಭಂಗವಾದ ನಂತರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಭಾವದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಖಂಡ ಗುರುಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಶೇ. ೬೫ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸೌ. ಸ್ಮಿತಾ ಕಾನಡೆ (೫೬ ವರ್ಷಗಳು) !

ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ‘ಸತ್ಸಂಗ’ವು ನೋವುನಿವಾರಕವಾಗಿದೆ’, ಎಂಬ ಅನುಭೂತಿ ಬಂದಿತು !

ಶಿಲ್ಪಿ ಅರುಣ ಯೋಗಿರಾಜ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಅನುಭೂತಿ !

ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀರಾಮಲಲ್ಲನ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮಲಲ್ಲಾ (ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಬಾಲಕ ರೂಪ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸಿತು.

ಮಾರ್ಗಶಿರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ೨೬)ಯಂದು ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ೫೩ ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ…

ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸುವಾಗ ‘ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’, ಎಂದು ಅನುಭೂತಿ ಬಂದಿತು.

‘ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ನುಡಿಯು ಅವರ ಓರ್ವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಮುಕುಲ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾಯಿತು’, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಬಂದ ಅನುಭವ !

‘ನವೆಂಬರ್‌ ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಮುಕುಲ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಭಾಗ್ಯ ನಗರ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ್) ಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾರಂಗಲ್‌ (ತೆಲಂಗಾಣಾ)ದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು.

ಹವನ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರಿಗೆ ಬಂದ ಅನುಭೂತಿ

ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರು ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ‘ಶ್ರೀ’ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ಯೋತಿಯು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

‘ಸಾಧಕರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನುಭೂತಿ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ?’, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ !

‘ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಈಶ್ವರೀ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು’, ಎಂದರೆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆಯೇ ಇದೆ.

ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ನೀಲೇಶ ಸಿಂಗಬಾಳ ಅಕ್ಕನವರಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿವೆ ! – ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ(ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ

ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಅಕ್ಕನವರ ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಬಿಂದು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಳಿಯ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾಧಕರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

’ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ (ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದೆ) ಮತ್ತು ಹಾನಿಯಾಯಿತು’, ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆಯೇ ?

’ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ’ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಭೋಗವನ್ನು ಭೋಗಿಸಿ ತೀರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆನಂದಪ್ರಾಪ್ತಿ (ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿ)ಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು’ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರೆತುಹೋಗಿದೆ.