ಎಲ್ಲ ವಾಚಕರಿಗೆ, ಹಿತಚಿಂತಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸವಿನಯ ವಿನಂತಿ !

ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯ ಮಹತ್ವ : ‘೨೫.೧೦.೨೦೧೯ ರಂದು ‘ಧನತ್ರಯೋದಶಿ’ ಇದೆ. ‘ಧನ’ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಈ ದಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಪೋಷಣೆಯು ಸುಗಮವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಧನದ (ಸಂಪತ್ತುಗಳ) ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ಹೊಸವರ್ಷವು ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರು ಈ ದಿನ ಕೋಶಾಗಾರದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೭)

ಈ ದಿನ ‘ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾರ್ವಣಶ್ರಾದ್ಧ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನ ಮತ್ತು ಪ್ರದೋಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆ-ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಬೇರನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೃತಿಗಳು !

ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟಿನ ಕಣಕ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡಬೇಕು ! : ‘ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಣ್ಣ ಕಣಕ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡಬೇಕು.

ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿನ ದೀಪಾವಳಿ !

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ‘ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ‘ದೀಪಾಲಿಕಾ, ‘ರಾಜಮಾರ್ತಾಂಡ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ‘ಸುಖರಾತ್ರಿ, ‘ಕಾಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಯಕ್ಷರಾತ್ರಿ, ಹೇಮಾದ್ರಿಯ ‘ವ್ರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ‘ಸುಖ ಸುಪ್ತಿಕಾ ಮತ್ತು ‘ನಿರ್ಣಯಸಿಂಧು ಮತ್ತು ‘ಕಾಲತತ್ತ್ವ ವಿವೇಚನೆ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕೌಮುದಿಉತ್ಸವ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ‘ದೀಪ’ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ‘ದೀಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದು, ದೀಪಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು

ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪುನರ್ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಮಾಡಿಕೊಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ದೀಪಾವಳಿ !

‘ಈ ಹಬ್ಬವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ (ತಿಮಿರದಿಂದ) ಪ್ರಕಾಶದ (ತೇಜದ) ಕಡೆಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಈ ಕೃತಿಯೆಂದರೆ ಹಬ್ಬದ ರೂಢಾರ್ಥವಾಯಿತು.

ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಈ ದಿನ ರಾಜರು, ಸಾಮಂತರು, ಸರದಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಸಾಲಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೂಗಳೇ, ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹಾತ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ?

‘ರಾಮನ ಪೂರ್ವಜ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜನಾದ ರಘುವು ವಿಶ್ವಜಿತ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಾನಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಣಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು. ಒಂದು ದಿನ ಕೌತ್ಸನು ಅವನ ಪರ್ಣ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನಿಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಲು ೧೪ ಕೋಟಿ ಸುವರ್ಣಮುದ್ರೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ರಘುವು ಕುಬೇರನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು.

ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ !

ಹಿಂದೆ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಸರಾದ ದಿನದಂದು ಆನೆ, ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಝರತಾರಿ ವಸ್ತ್ರ ತೊಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕರತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಪೂಜೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನೆಗೆಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.