ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗುವ ಅವರ ಕೈಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಮುದ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು !

ದಧೀಚಿ ಋಷಿಗಳು ಸಮಷ್ಟಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಅಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೋ, ಅದರಂತೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುದೇವರು ತಮ್ಮ ಪಂಚಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸಮಷ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ, ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಶಾಶ್ವತ ಚೈತನ್ಯದಾಯಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮ !

ಅನೇಕ ಗುಣವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುದೇವರು ಅಖಿಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಕೋಣೆಯ ದೇವರಕೋಣೆಯ ಮಗ್‌ನ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನವಿಲುಗರಿಯ ಆಕಾರದಂತೆ ಕಾಣಿಸುವುದರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ

ನವಿಲುಗರಿಯ ಆಕಾರದ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಕಟ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ತೇಜೋಮಯ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಆಕಾರದಿಂದ ಬೃಹತ್ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಲಹರಿಗಳು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆಯಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಆನಂದಮಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಾ. ಪ್ರಣವ ಮಲ್ಯಾ ಇವರಿಗೆ ಸನಾತನದ ೭೫ ನೇ (ಸಮಷ್ಟಿ) ಸಂತ ಪೂ. ರಮಾನಂದ (ಅಣ್ಣಾ) ಗೌಡ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದಂತಹ ಅನುಭೂತಿಗಳು

‘ಪೂ. ರಮಾನಂದಾಣ್ಣರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದೆನು. ಆಗ ಸಾಧಕನಿಗೆ ‘ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂತೆ ಗುರುಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಗುರುಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು’, ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಸನಾತನದ ೪೪ ನೇ ಸಂತರಾದ ಪೂ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ರಾಧಾ ಪ್ರಭು (ಪಚ್ಚಿ) ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅನುಭೂತಿ

ಪೂ. ರಾಧಾ ಪಚ್ಚಿ ಇವರು ಸಾಧಕಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು, ”ಈ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡು, ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದರು ಸಾಧಕಿಯು ತೀರ್ಥಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿದಳು. ಅನಂತರ ನಾಮಜಪ ಪೂರ್ಣವಾಗುವ ವರೆಗೆ ಸಾಧಕಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕಿಂತ ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಾಮಜಪವಾಯಿತು.

‘ವೈಶ್ವಿಕ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ’ದ ನಿಮಿತ್ತ ದೊರಕಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಕಿಗೆ ಗುರುದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆನಂದ ಸಿಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಗೋವಾದ ರಾಮನಾಥಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಚೈತನ್ಯದ ಅನುಭೂತಿ !

ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡುವಾಗ ಸಾಧಕಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಧಕಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ‘ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’, ಎಂಬ ಭಾವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಸಾಧಕಿಗೆ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕು. ಮೋನಿಕಾ ಆರ್. (೧೮ ವರ್ಷ) ಇವರಿಗೆ ಗೋವಾದ ಸನಾತನದ ರಾಮನಾಥಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅರಿವಾದ ಅಂಶಗಳು

ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದರೂ ನೋಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನೋಯಲೇ ಇಲ್ಲ – ಕು. ಮೊನಿಕಾ ಆರ್.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಶೇ. ೬೫ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸೌ. ರಾಧಾ ಮಂಜುನಾಥ (೬೭ ವರ್ಷ) ಇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನುಭೂತಿ

ಭಕ್ತಿಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ನೀಲೇಶ ಸಿಂಗಬಾಳ ಇವರು ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಮಾನಸ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಗುರುದೇವರು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅರಿವಾಗಿ ಭಾವಾಶ್ರು ಬಂದಿತು

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೋಡಿ ಸನಾತನದ ಮೊದಲನೇ ಬಾಲಸಂತ ಪೂ. ಭಾರ್ಗವರಾಮ ಪ್ರಭು (೬ ವರ್ಷ) ಇವರಿಗೆ ಅರಿವಾದ ಅಂಶಗಳು

ಸಾಧಕರು, ‘ಪೂ. ಭಾರ್ಗವರಾಮ ಇವರನ್ನು ಬಾಲ ರಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾವಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು, ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಅಸ್ಥಿಭಂಗವಾದ ನಂತರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಭಾವದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಖಂಡ ಗುರುಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಶೇ. ೬೫ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸೌ. ಸ್ಮಿತಾ ಕಾನಡೆ (೫೬ ವರ್ಷಗಳು) !

ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ‘ಸತ್ಸಂಗ’ವು ನೋವುನಿವಾರಕವಾಗಿದೆ’, ಎಂಬ ಅನುಭೂತಿ ಬಂದಿತು !