ಸನಾತನದ ಸಂತರ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರವಾಸ

‘ಗುರುಕೃಪಾಯೋಗನುಸಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸನಾತನದ ಸಾಧಕರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು, ಅಷ್ಟು ಸಾಧನಾಮಾರ್ಗ, ಇದು ಗುರುಕೃಪಾಯೋಗಾನುಸಾರ ಸಾಧನೆಯ ಮಹತ್ವದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮೂಹದಿಂದ ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಯಾಣದ ವೃತ್ತಾಂತ

ಕೇಸರಿ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಓರ್ವ ಮಹಾನ ದಿವ್ಯ ಯೋಗಿಯು ದೂರದಿಂದಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದರು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತ ಆ ಹಾರವು ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿತು. ತುಳಸಿಯ ಆ ಮಾಲೆಯು ಪ್ರಚಂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯೂ ಕೆಳಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ನನಗೆ ಅದರ ಭಾರ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಗುರುದೇವರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವ ಸನಾತನದ ೧೦ ನೆಯ ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ !

ದಂತವೈದ್ಯರಿಗೆ ‘ಸ್ಪಾಂಡಿಲಾಯಟಿಸ್ನ ತೊಂದರೆಯಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸತತವಾಗಿ ಗುಂಯುಗುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ೨೮.೧೧.೨೦೧೫ ರಂದು ಸದ್ಗುರು ಗಾಡಗೀಳ ಕಾಕೂರವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಅನುಭೂತಿ ಬಂದಿತು. ಸದ್ಗುರು ಕಾಕೂರವರ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಯು ಗುಟ್ಟುವ ಶಬ್ದ ನಿಂತಿತು.

ಸನಾತನದ ರಾಮನಾಥಿ (ಗೋವಾ) ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನಕವಚ ಯಜ್ಞ ಸಂಪನ್ನ !

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ- ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಾಧಕರ ಸಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲು ‘ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ ಕವಚ ಯಜ್ಞ’ದ ಮೂಲಕ ಸನಾತನದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸನಾತನದ ಸಂತರ ಅದ್ವಿತೀಯತೆ

ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ಸಂಗದ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುವುದು ಹಾಗೂ ತಮೋಗುಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರಜೋಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು : ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶೇ. ೩೫ ರಿಂದ ೪೦ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವಿರುವಾಗ ಅವರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಏಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ? ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಧಕರಿಗೆಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಪಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

‘ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ ಏಕೆ ಉನ್ನತಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಧಕರು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು.

ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮೂಹದಿಂದ ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಯಾಣದ ವೃತ್ತಾಂತ

ಬಾಲಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಉಬೂಡ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಆನಂದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ಭೇಟಿ ! ೧೫ ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ರಾಜರ ಆಡಳಿತವಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹರಡಿದ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ೪ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಧಕರು ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ … Read more

ಸನಾತನದ ಸಂತರ ಅದ್ವಿತೀಯತೆ

‘ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದೇಹಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದೇಹಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಕಲ್ಪ ದೂರವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯ ಪ.ಪೂ. ದೇವಬಾಬಾರವರ ‘ಶಕ್ತಿದರ್ಶನ ಯೋಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಬಂದ ಅನುಭೂತಿಗಳು !

‘೧೪.೧.೨೦೧೮ ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯಲ್ಲಿನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ.ಪೂ. ದೇವಬಾಬಾರವರು ಸ್ವತಃ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ‘ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದಾರೆ’, ಎಂದು ನನಗೆನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಗಾಢ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.’

ಸಾಧಕರೇ, ಆಪತ್ಕಾಲದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರುವ ‘ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿವಹನ ಉಪಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ !

‘ಮುಂಬರುವ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾರೀರಿಕ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಲು ಔಷಧಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆಗ ‘ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿವಹನ ಉಪಾಯವು ನಾವೀನ್ಯಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಉಪಾಯಪದ್ಧತಿಯು ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದು.