‘ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಜಯಂತ ಆಠವಲೆಯವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಮಯ ಜೀವನದರ್ಶನ ಗ್ರಂಥದ ಮುದ್ರಣದ ವೇಳೆ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗುಣವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

‘ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಜಯಂತ ಆಠವಲೆಯವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಮಯ ಜೀವನದರ್ಶನ ಗ್ರಂಥದ ಮುದ್ರಣದ ವೇಳೆ ಮುದ್ರಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗುಣವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

‘ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೦ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿದ್ದರೂ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಬಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಗುವ ತನಕ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ದೇವತೆಗಳ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಉಚ್ಚಾರ ಇರುವ ನಾಮಜಪಗಳಂತೆ ನೀವೂ ನಾಮಜಪ ಮಾಡಿ, ದೇವತೆಗಳ ತತ್ತ್ವದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ !

ದೇವತೆಗಳ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ಉಚ್ಚಾರ ಇರುವ ನಾಮಜಪಗಳಂತೆ ನೀವೂ ನಾಮಜಪ ಮಾಡಿ, ದೇವತೆಗಳ ತತ್ತ್ವದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ !

ಶಿವ, ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ, ದತ್ತ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಮಾರುತಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿಸಹಿತ ಇತರ ದೇವಿಯರ ನಾಮಜಪ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ! (ಆಡಿಯೋ ಸಿಡಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : ೦೯೩೨೨೩೧೫೩೧೭)

ಮುಗ್ಧತೆ, ಸತತ ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಭಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂ. ವಿನಾಯಕ ಕರ್ವೇಮಾಮಾ (೭೫ ವರ್ಷ)

ಮುಗ್ಧತೆ, ಸತತ ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಭಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂ. ವಿನಾಯಕ ಕರ್ವೇಮಾಮಾ (೭೫ ವರ್ಷ)

ಆಶ್ವಯುಜ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಚತುರ್ಥಿ (೯.೧೦.೨೦೧೭) ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೂ. ವಿನಾಯಕ ಕರ್ವೇ ಮಾಮಾ ಇವರ ೭೫ ನೇ ಜನ್ಮದಿನವಿದೆ. ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಗುಣವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ?

ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ?

ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ‘ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವವನ, ಚರಣಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ | ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಗುಣಗಳಿರುವವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವನ ಚಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಾಧನೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ಬೋಧನೆ

ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ಬೋಧನೆ

‘ದೇವರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಎಂಬ ಭಾವವಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೃತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೂ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಡುವಾಗಲೂ ಏನು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಂದಾಗಿ ‘ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಡುವುದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿವಹನ ಉಪಾಯಪದ್ಧತಿಗನುಸಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅನಿಷ್ಟ (ಕೆಟ್ಟ) ಶಕ್ತಿಗಳು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ತಂದಿರುವ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಆವರಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಶಗಳು !

ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿವಹನ ಉಪಾಯಪದ್ಧತಿಗನುಸಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅನಿಷ್ಟ (ಕೆಟ್ಟ) ಶಕ್ತಿಗಳು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ತಂದಿರುವ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಆವರಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಶಗಳು !

ಆವರಣ ಬಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ? : ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆವರಣ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಅವನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶರೀರ ಜಡವಾಗಿರುವುದರ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಆವರಣ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಸುತ್ತಲೂ ಏನೋ ಇದೆ ಮತ್ತು ತಾನು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕೋಶದೊಳಗೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೌ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮಾಥುರ ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಧಕರ ಸ್ವಭಾವದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂ ನಿರ್ಮೂಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ಸಾಧಕಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ದೊರೆತ ಅಂಶಗಳು !

ಸೌ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮಾಥುರ ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಧಕರ ಸ್ವಭಾವದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂ ನಿರ್ಮೂಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ಸಾಧಕಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ದೊರೆತ ಅಂಶಗಳು !

ಕಾಲಕ್ಕನುಸಾರ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಹತ್ವ : ಸಂಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ವಿರುತ್ತದೆ.

ನೀತಿಶೂನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ್ರೋಹಿ ದೂರಚಿತ್ರವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು !

ನೀತಿಶೂನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ್ರೋಹಿ ದೂರಚಿತ್ರವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು !

‘ಪ್ರಸ್ತುತ ದೂರಚಿತ್ರವಾಹಿನಿಯ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಸೇಡುಭಾವನೆ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದರೂ ಪರಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮಸಂಬಂಧ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ !

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ !

ಇಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಗೋಹತ್ಯಾ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೃಷಿಕೇಶ ಮತ್ತು ಹರಿದ್ವಾರದಂತಹ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನಗಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧವಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲ.

ಪ.ಪೂ. ಪಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜರ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಚಾರಧನ !

ಪ.ಪೂ. ಪಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜರ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಚಾರಧನ !

ಗುಣ, ಭಾವ ಮತ್ತು ಸತ್ಸಂಗ ! ೧. ಗುಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಕಾರ್ಯ ‘ಗುಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಮೂಲತಃ ಸ್ವಚ್ಛವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ಹಳದಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದರೆ, ಕೆಂಪು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೆಂಪಾಗಿದೆಯೇ ? ೨. ಭಾವದಂತೆ ಸ್ವರೂಪ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು, ‘ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಚ್ಛವಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾದರೆ, ನಮ್ಮ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. … Read more