ಗುರುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಳಮಳದಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಯ್ಯುವುದೆಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಭಾವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು !

ಗುರುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಳಮಳದಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಯ್ಯುವುದೆಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಭಾವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು !

ಮಾನಸಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯೆ (ಸೌ.) ಮಧುವಂತಿ ಚಾರುದತ್ತ ಪಿಂಗಳೆ ಇವರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಅನುಭೂತಿಗಳು

(ಸೌ.) ಮಧುವಂತಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಇವರ ಪೈಕಿ ಯಾವ ರೂಪದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ?, ಎಂದು ಗುರುದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಗುರುದೇವರು ನನಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ, ‘ನಾನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನೀನು ನನ್ನ ನಿರ್ಗುಣ ತತ್ತ್ವದ, ಅಂದರೆ ಗುರುಪಾದುಕೆಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಎಂದರು.

ರಾಮನಾಥಿ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿನ ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಮಾತೆಯ ಪಾದುಕೆಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ !

ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮದ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ೧೨ ಮೇ ೨೦೨೩ ರಂದು ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ದೇವಿಯ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಭಾವಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಶೇ. ೬೧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕು. ಸಾಯಲಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ (ವಯಸ್ಸು ೧೪) ಇವಳಿಗೆ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ‘ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿನ ಅವತಾರ ‘ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ಇವರಲ್ಲಿ ಅರಿವಾದ ಹೋಲಿಕೆ !

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲರ ವಿವಿಧ ಲೀಲೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿದನು. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಅವನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಅದೇರೀತಿ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ‘ತತ್ತ್ವನಿಷ್ಠ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ, ಇವುಗಳ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಮ !

ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು “ಸೇವೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಸಾಧಕನ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದರು. ಮತ್ತು “ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೂ, ಸಾಧಕನು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶೇ. ೬೭ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೀ. ವಿನಾಯಕ ಶಾನಭಾಗರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ವಿನಾಯಕಅಣ್ಣನವರು ಮಹಾಲೋಕದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ೫ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇ. ೭ ರಷ್ಟು ಗಣೇಶತತ್ತ್ವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಯ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿದೆ.

‘ಸನಾತನದ ಸಂತರೆಂದರೆ ಗುರುಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಬ ಅನುಭೂತಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದೈವಿ ಗುಣಗಳ ಭಂಡಾರವಾಗಿರುವ ಸನಾತನದ ೭೫ ನೇ ಸಂತರಾದ ಪೂ. ರಮಾನಂದ (ಅಣ್ಣ) ಗೌಡ (೪೭ ವರ್ಷ) ಇವರಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಿಯು ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ !

ಪೂ ಅಣ್ಣಾ, ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜುಳುಜುಳು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಲೆಯಂತೆ ನಮ್ಮೆದುರು ಬರುತ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ತಡೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಕೇವಲ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವ ಧ್ಯಾಸವನ್ನಿಟ್ಟು ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಹೋಗುವ ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುತತ್ತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಲಿಯುಗದ ದಿವ್ಯ ಅವತಾರಿ ರೂಪ : ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಜಯಂತ ಆಠವಲೆ !

‘ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂದರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಜಯಂತ ಬಾಳಾಜಿ ಆಠವಲೆ ಇವರು ಈ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ದಿನ ! ಈ ದಿನವನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಜನ್ಮೋತ್ಸವದ ದಿನ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ ಅಂತರ್ಮನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕೆ : ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ದು ಜನ್ಮಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತ ಮಾಡುವಂತಹುದಾಗಿವೆ. ನ್ಯಾಯ, ಆಡಳಿತ, ಬುದ್ಧಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವರ ವಿಚಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವುಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇವೆ.

ಜಗದ್ಗುರು ಪದವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂತರು ಹೇಳಿದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಕಾರ್ಯದ  ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ !

‘ಪ.ಪೂ. ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಸತ್ತ್ವಶೀಲ, ತ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯವು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾರ್ಯದಂತಿದೆ ! – ಪೂರ್ವಾಮ್ನಾಯ ಶ್ರೀಮದ್‌ಜಗದ್ಗುರು