ಸಾಧಕರನ್ನು ತಂದೆಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ! – ಪೂ. (ಸೌ.) ಶಿಲ್ಪಾ ರಾಜೀವ ಕುಡತರಕರ

ನಾನು ‘೧೯೯೫ ರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆನು. ಆಗ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು.

ಪೂ. ಸದಾನಂದ (ಬಾಬಾ) ನಾಯಿಕ (ವಯಸ್ಸು ೭೬ ವರ್ಷ) ಇವರ ೨೦೧೨ ರಿಂದ ೨೦೧೮ ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರವಾಸ !

೨೦೧೫ ರಲ್ಲಿ ಪ.ಪೂ. ಗುರುದೇವರು ಪೂ. ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಸಮಷ್ಟಿಗಾಗಿ ನಾಮಜಪ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಆ ಸಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಬಲಾ ಬಾರಿಸಲು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುವಿನ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧಕರು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ಅಪಮೃತ್ಯುವಾಗುವುದರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು !

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗುರುಕೃಪಾಯೋಗನುಸಾರ ಸಾಧನೆಯ ಅಂತರ್ಗತ ವಾಸ್ತುದೋಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ದೇವರಪೂಜೆ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು, ‘ಸಂತರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು’, ಎಂದು ಬೋಧಿಸುವುದು, ಸ್ವಭಾವದೋಷ-ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಅಹಂನಿರ್ಮೂಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮೂಹದಿಂದ ‘ದಕ್ಷಿಣ-ಪೂರ್ವ ಏಶಿಯಾ ದೇಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ೨೦೦ ಮೀಟರ್ ನಡೆದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಂಗಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಂಗಣದ ನಾಲ್ಕೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ೪ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳು ಇವೆ.

ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ‘ಆಶ್ರಮದ ದೇಶಿ ಗೋವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯನದಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ?, ಎಂಬುದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಠಾಣೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರದೀಪ ಚಿಟಣೀಸರು ‘ಶಕ್ತಿದರ್ಶನ ಯೋಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಗಾಯನ !

‘ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ರಾಗಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸ್ವಂತದ ಸಾಧನೆ ಇರುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ತರದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿನ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಗುರು (ಕು.) ಸ್ವಾತಿ ಖಾಡ್ಯೆರವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ !

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ-ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೯೦ ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಸನಾತನದ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳದ್ದು ಇದೆ. ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವವರು ತಮಗೆ ಭಾಗ್ಯವಂತರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರ ಹೆಸರು ಸನಾತನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.’

ಮೃತ್ಯುವಿನ ವಿಧಗಳು, ಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಮತ್ತು ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು (ಅಪಮೃತ್ಯು) ಆಗುವುದರ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಾಗ ಇವುಗಳ ಮಹತ್ವ

‘ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಹತ್ವವಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮೃತ್ಯುವಿಗೂ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಮಾನವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ರಹಸ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಹಸ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಕಾತುರನಿರುತ್ತಾನೆ.

ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮೂಹದಿಂದ ‘ದಕ್ಷಿಣ-ಪೂರ್ವ ಏಶಿಯಾ ದೇಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ

ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನವು, ಹಿಂದೂಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿರದೇ ಅದು ಕಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ‘ಅಂಕೋರ ವಾಟ’ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ !’

ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಮಾಜಿ ಸಮೂಹ ಸಂಪಾದಕರಾದ ದಿ. ಶಶಿಕಾಂತ ರಾಣೆಯವರ ಅಂತ್ಯವಿಧಿಯ ಮೊದಲು ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವಶರೀರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುವುದು !

‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ ನಿಯತಾಕಾಲಿಕೆಗಳ ಸಮೂಹ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ದಿ.ಶಶಿಕಾಂತ ರಾಣೆಯವರ ಪಾರ್ಥಿವದ ಮೇಲೆ ೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೮ ರಂದು ಅಂತಿಮಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ಮೊದಲು ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವವನ್ನು ರಾಮನಾಥಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ತರಲಾಗಿತ್ತು

ಉಚ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಜನಿಸಿರುವ ದೈವೀ ಬಾಲಕರೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪೀಳಿಗೆ ! ಈ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿ. ಚರಣದಾಸ ರಮಾನಂದ ಗೌಡ ಇವನು ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ !

‘ಚರಣದಾಸನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೇವೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸೇವಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೇವಾಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಾಂಗಣದ ಕಸ ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.