ಪ.ಪೂ. ಪಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜರ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಚಾರಧನ !

‘ನಿಮಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನು ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವವ ನಿದ್ದಾನೆ’, ಇದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ತದ್ವಿರುದ್ಧ ನಿಮಗೇ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು.

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯ ಪ.ಪೂ. ದೇವಬಾಬಾರವರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಸಾಧಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದೋಷ ಹಾಗೂ ಅಹಂ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾವಜಾಗೃತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದ ಅನುಭೂತಿಗಳು

‘ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ, ಎಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುರುಕೃಪಾಯೋಗಾನುಸಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ.ಪೂ. ದೇವಬಾಬಾವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನನಗೆ ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

‘ಯು.ಟಿ.ಸ್. (ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಥರ್ಮೋ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್)’ ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ ‘ಮಹರ್ಷಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ’ವು ಮಾಡಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

‘ಭಾರತೀಯ ಚರ್ಮವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃದಂಗವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಗಾಯನದ ಸಾಥಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದ ಸಂಗೀತದ ಸಾಥಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮೃದಂಗಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.

ಸಾಧಕರೇ, ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸದೆ, ಅದನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವವನ್ನಿಟ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರಿ !

ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವ ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೋ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಕರು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿದೆ. ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದರೆ, ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ

ವ್ಯಾಪಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವ ಹೇಗಿಡಬೇಕು ?

ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ : ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ-ನೀರು ಸಿಗದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಧನಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂದರೂ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಿದ್ದು, ಜಿಗುಟುತನ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತ ಭಾವವಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು !

ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗವೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಲು ಆ ಮರಿಗಳಂತೆ ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಜಿದ್ದು, ಜಿಗುಟುತನ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಭಾವವಿದ್ದರೆ, ನಾವೂ ಎಲ್ಲ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಪಾರುಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಈಶ್ವರನು ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷ ನಿಮಿತ್ತ…

ಪ.ಪೂ. ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂದೆಯವರು ೪ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದು ಆಗ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯರು ‘ಇದು ಅವರ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕರ ಪ್ರಸಂಗವಾಗಿದೆ’, ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ೮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಮರಣ ಬರುವುದು

ಸದ್ಗುರು(ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಉದ್ಭೋಧಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦ ರಂದು ಜಯಪೂರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಕುಲದಲ್ಲಿರುವ ‘ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಥಾನ’ ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಶೇ. ೬೧ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿ ಜನ್ಮ-ಮೃತ್ಯುವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ತುಮಕೂರಿನ ದಿ. ಹೊನ್ನಾಂಜಾಚಾರ್ (೬೧ ವ.) !

ದಿ. ಹೊನ್ನಂಜಾಚಾರ್ ಇವರು ೪.೨.೨೦೧೮ ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ. ಶಶಿಧರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ಪ್ರಶಾಂತ ಜಾವಗಲ್ ಇವರ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ೬೧ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಕಳೆದ ೧೫ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ೩ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯ ಪ್ರಸಾರ, ನಿವೇದನೆ ನೀಡುವುದು, ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಸೇವೆ ಮುಂತಾದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಾಮಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅರಿವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ೧. ಗುಣವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ೧. … Read more