हिंदु धर्माच्या उत्पत्तीचा शोध हा चित्रपटाच्या निर्मितीसारखा नाही, की ‘रिल’ आणि ‘रोल’ संपून जाईल !