स्तुत्य निर्णय … आतातरी इंग्रज आणि निधर्मीवादी यांच्या जोखडातून पूर्ण मुक्त व्हा !