मी नेहमी हिंदूंचे सण साजरे करते आणि यापुढेही करत राहीन – रुबी खान