ಅಣುಯುದ್ಧವಾದರೆ ಸೌರಊರ್ಜೆಯು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದೆಂಬುದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲ

ಯಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವು ಶೇ. ೫೦ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದೋ, ಅವರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬದುಕುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮತೆ ಇರುವುದೋ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ; ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶೇ. ೫೦ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.

ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಜೀವನಾಡಿಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಪತ್ಕಾಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಕರನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದು

ಬೇಗನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಜನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧವು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗಿರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಸ್ಫೋಟವಾಗುವುದು.

ಆಪತ್ಕಾಲವೂ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರರು, ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ನೀಲೇಶ ಸಿಂಗಬಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಮುಕುಲ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಆಪತ್ಕಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸೋಣ !

ಇಂತಹ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ‘ನಾನು ಜೀವಂತ ಇರುವನೇ ?’, ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ‘ಶ್ರದ್ಧೆ’ ಮತ್ತು ‘ಶರಣಾಗತಿ’ ಇವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವರು. ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನು ಸನಾತನದ ಮೂವರು ಗುರುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸಾಧಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನು.

ಸನಾತನದಿಂದ ‘ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈದೋಟ’ ಅಭಿಯಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರಿ !

ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ೧೫ ರಿಂದ ೨೦ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಸಲ ಸಸಿಗಳ ನಾಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು; ಆದರೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿಯ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಬಾರದು.

ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಧಕಿಯರು

ಸನಾತನದ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶಹಾ ಇವರ ಜೀವಾಮೃತದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆನು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆನು. – ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಚವ್ಹಾಣ

ಮುಂಬರುವ ೨೭ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿಯ ಅನ್ನಧಾನ್ಯ ನಾಶವಾಗುವುದು ! – ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮುಂಬರುವ ೨೭ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ನಧಾನ್ಯ ಮುಗಿಯುವುದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಪುದಿನಾ ಬೆಳೆಸುವುದು

ಪುದಿನಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕುಂಡವು ಅಗಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಕುಂಡದ ಬದಲಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ಟಬ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಮೂರನೇಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭವಿಷ್ಯಕಥನ, ಮಹಾಯುದ್ಧದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಮಾಡುವ ಉಪಾಯ

ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಅಣುಶಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ಮನುಷ್ಯಹಾನಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಶೇ. ೫೦ ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ನಾಶವಾಗುವುದು.

ಯದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವ ಹಾಗೂ ಆಪತ್ಕಾಲದಿಂದ ಬದುಕುಳಿಸುವ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡಿರಿ !

‘ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್‌ನ್ನಿನ ಜನರು ‘ಯುದ್ಧದ ಬೇಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ?, ಎಂಬುದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುವ ವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇಶಗಳೂ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗಲುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಪತ್ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂತರು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕಾರರು ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು !

ಸತ್ಯಯುಗವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯುಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕ್ರಮಣಕಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಯುಗವು ಮುಗಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಯುಗವು ಬರುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಈ ಎರಡೂ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿ ವಿನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.