ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುವ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರೆ ಹಿಟ್ಲರನ ಸಹಾಯಕರು ! – ಡಾ. ಡೇವಿಡ್ ಫ್ರಾಲೆ

ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟಾಲೀನ್ ಇವನನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಗೌರವಿಸುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು `ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ೧೯೪೦ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹಿಟ್ಲರನೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೈನ್ಯವು ಪೋಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿತ್ತು, ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಕನಸು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ! – ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಕಿವಿಹಿಂಡಿದ ಯುವ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ

ಜಗತ್ತು ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಸ್ವೀಡನ್‍ನ ೧೬ ವರ್ಷದ ಯುವ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಗ್ರೇಟಾ ಥನಬರ್ಗ ಇವರು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. `ಗ್ಲೋಬಲ್ ವರ‍್ಮಿಂಗ್’ ತಡೆಯಲು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಮಾಮಾನ ಕೃತಿ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

Kannada Weekly | Offline reading | PDF