೨೦೧೮ ರಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ! – ಖ್ಯಾತ ಭವಿಷ್ಯಕಾರ ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಭವಿಷ್ಯ

೨೦೧೮ ರಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ! – ಖ್ಯಾತ ಭವಿಷ್ಯಕಾರ ನಾಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಭವಿಷ್ಯ

೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಈ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ಹತಾಶವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ವಿನಾಶವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಲು ೨೦೨೫ ಉದಯವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ೨೦೨೫ ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದು; ಆದರೆ ಈ ಶಾಂತಿಯ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನರು ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುವರು.

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ !

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ !

ಆರು ಲಕ್ಷ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೂಗಳೇ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ

ಹಿಂದೂಗಳೇ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈಶ್ವರನನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟಫೋನ (ಸಂಚಾರಿವಾಣಿ) ತೆರೆದು ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮಗುರು ಪೋಪ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

೨೬೦೦ ಸಾಲಿನ ತನಕ ಪೃಥ್ವಿ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆಯಾಗಲಿದೆ ! – ಸ್ಟೀಫನ ಹಾಕಿಂಗ

೨೬೦೦ ಸಾಲಿನ ತನಕ ಪೃಥ್ವಿ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆಯಾಗಲಿದೆ ! – ಸ್ಟೀಫನ ಹಾಕಿಂಗ

ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಶಾಖೋತ್ಪತ್ತಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ೨೬೦೦ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೆ ಪೃಥ್ವಿಯು ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆ ಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಟೀಫನ ಹಾಕಿಂಗ ಇವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅತೀ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ! ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪುನರ್ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಬೇಕು !

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅತೀ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ! ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪುನರ್ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಬೇಕು !

ಸರ್ ಲಿವೋನಾರ್ದ್ ವೂಲೆ ಇವರು ಉರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಧುನಿಕ ಪುರಾತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ.

ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಕ್ಸ್‌ಫಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಣಭೇದದ ಆರೋಪ : ಕರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ

ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಕ್ಸ್‌ಫಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಣಭೇದದ ಆರೋಪ : ಕರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ

ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಭೇದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿಯ ಬ್ರಿಟೀಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ‘ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣಸಚಿವ ಡೇವಿಡ್ ಲಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠ ಗುಂಪಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ನೀಡಲು ಕರೆ ಕೊಡುವ ಖಾತೆ ಮೇಲೆ ‘ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ನಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಹಿಂದೂದ್ವೇಷವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ !

ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠ ಗುಂಪಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ನೀಡಲು ಕರೆ ಕೊಡುವ ಖಾತೆ ಮೇಲೆ ‘ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ನಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಹಿಂದೂದ್ವೇಷವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ !

ಮುಂಬಯಿ – ‘ಇಂಡಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡುವ ಶೆಫಾಲಿ ವೈದ್ಯ ಇವರ ಖಾತೆಗೆ ‘ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ. ಶೆಫಾಲಿ ವೈದ್ಯ ಇವರು ಓರ್ವ ಖ್ಯಾತ ‘ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ‘ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ೮೭ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂಲೂ ಹೆಚ್ಚು ‘ಫಾಲೊವರ್ರ‍್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫೫ ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸೇನಾಡಳಿತ ಬೇಕಾಗಿದೆ ! – ‘ಪ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ ಸೆಂಟರ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫೫ ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸೇನಾಡಳಿತ ಬೇಕಾಗಿದೆ ! – ‘ಪ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ ಸೆಂಟರ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಹಾಗೆಯೇ ಸರಕಾರ ಸುದೃಢವಾಗಿರಲು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ದೃಢನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಂಡರು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಶೇ.೨೬ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಲುಕೆರೆದು ಜಗಳ ಕಾಯುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಎಂದಾದರೂ ತೋರಿಸಬಲ್ಲದೇ ?

ಕಾಲುಕೆರೆದು ಜಗಳ ಕಾಯುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಎಂದಾದರೂ ತೋರಿಸಬಲ್ಲದೇ ?

ಯುದ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಮೇರಿಕಾದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದಿಂದಲೇ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ! – ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ಯೋಂಗಯಾಂಗ (ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ) – ಅಮೇರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡೊನಾಲ್ಡ ಟ್ರಂಪ್ ಯುದ್ಧದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಯುದ್ಧದಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯ ಯುದ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ರೀ ಯೊಂಗ ಇವರು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತಾಂಧರಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಲಾತ್ಕಾರ !

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತಾಂಧರಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಲಾತ್ಕಾರ !

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಅನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.