ಪೂರ್ವಾನ್ಮಾಯ ಪೀಠದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ !

ಮ. ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ `ನನಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬಹುದು’ ಎನ್ನುವುದು ನಥುರಾಮ ಗೋಡಸೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರು ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಹಿಂದೆ, ಗೋಡಸೆಯವರು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಎನ್ನುವ ನೋವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಜಗದ್ಗುರು ಪದವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂತರು ಹೇಳಿದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಕಾರ್ಯದ  ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ !

‘ಪ.ಪೂ. ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಸತ್ತ್ವಶೀಲ, ತ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯವು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾರ್ಯದಂತಿದೆ ! – ಪೂರ್ವಾಮ್ನಾಯ ಶ್ರೀಮದ್‌ಜಗದ್ಗುರು

‘ಅಲ್ಲಾ’ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದೂ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆವಾಹನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ !

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಇವರ ದಾವೆ !

ನೇಪಾಳವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಇದೆ !

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ರೋಮನಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವೈಷ್ಣವ ಬಟ್ಟು !

ಶಂಕರಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಇವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪೀಠದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಶಂಕರಚಾರ್ಯ ಎಂದು ಒಪ್ಪಲು ನಿರಾಕರಣೆ !

ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಶ್ರಯ ! – ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ಗೋವರ್ಧನ ಪುರಿ ಪೀಠ

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು, ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ !

ಮಹಮ್ಮದ ಪೈಗಂಬರ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಇವರ ಪೂರ್ವಜರು ಸನಾತನೀ ಹಿಂದೂ !

ಶಂಕರಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ಸ್ಪಷ್ಟೋಕ್ತಿ !

ಜೋಶಿಮಠದ ವಿಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಜೀಯವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಜೋಶಿಮಠದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ !

ಹಿಂದೂಗಳು ಪುನಃ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವರು !

ಪುರಿಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ !

ಹಿಂದೂಗಳು ಪುನಃ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವರು !

ಪುರೀ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ !