ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ : ಒಂದು ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆ

ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಸಂತರು-ಕವಿಗಳು ಭಗವಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಶೃಂಗಾರ ರಸಪೂರ್ಣ ಕಾವ್ಯರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಕವಿಗಳೂ ಇದೇ ಅನೇಕ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯ ಸಂತರಾದ ಪ.ಪೂ. ದೇವಬಾಬಾ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸಂತಪಂಚಮಿಯಂದು ನಾಗಪೂಜೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹರ್ಷಿಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಾಧಕಿಯರಿಂದ ಗಾಯನಸೇವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ !

ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ (ವಸಂತಪಂಚಮಿ, ೧೦.೨.೨೦೧೯) ರಂದು ನಾಗಪೂಜೆಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯ ಸಂತರಾದ ಪ.ಪೂ. ದೇವಬಾಬಾ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಾಧರಾದ ಸೌ. ಸೀಮಂತಿನಿ ಬೊರ್ಡೆ, ಸೌ. ಅನಘಾ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಕು. ತೇಜಲ ಪಾತ್ರೀಕರ ಇವರು ಗಾಯನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದರು.

ಮುಗ್ಧ ಭಾವದಿಂದ ಸತತ ದೇವರ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿದೋಷವಿದ್ದರೂ ‘ಸನಾತನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮನೆಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು, ಎಂಬ ತಳಮಳದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಪುಣೆಯ ಸೌ. ಸಂಗೀತಾ ಪಾಟೀಲರವರು ಸಮಷ್ಠಿ ಸಂತಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನ ! – (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

‘ಪುಣೆಯ ಸೌ. ಸಂಗೀತಾ ಮಹಾದೇವ ಪಾಟೀಲರವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣಜೀವನ ನಡೆಸುವಾಗ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಗ್ಧಭಾವದಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರೆಗೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು.

ಆಂತರ್ಯದ ಭಾವದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮತ್ತು ಜಲ-ಸ್ಥಳ-ಕಟ್ಟಿಗೆ-ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗುರುದೇವರನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುವಪೂ. (ಸೌ.) ಸಂಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ ! – (ಸದ್ಗುರು) ಸೌ. ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ

‘ಪುಣೆಯ ಪೂ. (ಸೌ.) ಸಂಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ ಕಾಕೂ ಇವರು ರಾಮನಾಥಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಕಾಕೂರವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದೆನು; ಆದರೆ ‘ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ’, ಎಂದು ನನಗನಿಸಿತು.

ಸಾಧಕರೇ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿನ ‘ಪ್ರೀತಿ’ ಈ ಅಂಗದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯಿಂದ ಗಮನ ನೀಡಿ !

‘ಗುರುಕೃಪಾಯೋಗಕ್ಕನುಸಾರ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಭಾವದೋಷ-ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ಅಹಂ-ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ನಾಮಜಪ, ಸತ್ಸಂಗ, ಸತ್ಸೇವೆ, ಭಾವಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು, ಸತ್‌ಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ (ನಿರಪೇಕ್ಷ ಪ್ರೇಮ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ‘ಪ್ರೀತಿ’ ಈ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಧಕರು ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾಧಕರ ತೊಂದರೆ ದೂರವಾಗಬೇಕೆಂಬ ತಳಮಳದಿಂದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಾಮಜಪ ಮುಂತಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ.ಪೂ. ದೇವಬಾಬಾರವರ ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞತೆ !

‘ಪ.ಪೂ. ದೇವಬಾಬಾರವರ ಸಾಧನೆ ಧ್ಯಾನಯೋಗಕ್ಕನುಸಾರ ಇದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರಿಂದ ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳರವರ ಬೋಧನೆ !

‘ಕೇಂದ್ರ ಸೇವಕರು ಅಥವಾ ವಿಭಾಗ ಸೇವಕರು ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗ ಇವುಗಳ ತಾಯಿಯಾಗಬೇಕು !’, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ’ ಮತ್ತು ‘ಮಾಯೆ’ ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕನುಸಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.’

ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಗ್ಧಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಪೂ. ಸೌ. ಸಂಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ ಇವರು ಸನಾತನದ ೮೫ ನೇ ಸಂತಪದವಿಗೇರಿದರು !

ಮಾರ್ಚ್ ೩೦ ರಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದ ಒಂದು ಭಾವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸೌ. ಸಂಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ (ವಯಸ್ಸು ೫೯ ವರ್ಷ) ಇವರು ಶೇ. ೭೧ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿ ಸಂತಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದರು. ಅವರು ಸನಾತನದ ೮೫ ನೇ ಸಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮನಾಥಿ(ಗೋವಾ)ದಲ್ಲಿಯ ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ೫೫ ನೇ ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮತ್ಕವಚ ಯಜ್ಞದ ಭಾವಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ !

ಭಾವಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯಮಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ೩೧ ರಂದು ೫೫ ನೇ ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮನ್ಕವಚ ಯಜ್ಞ ರಾಮನಾಥಿ (ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಯ ಸನಾತನದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.

ತೊಂದರೆಯಿರುವ ಸಾಧಕರೇ, ‘ಭಾವಜಾಗೃತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಾಮಜಪ ಮುಂತಾದವುಗಳು  ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದುಃಖ ಪಡದೆ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೀರಿ !

‘ಯಾವುದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು’, ಸಾಧನೆಯೇ ಆಗಿದ್ದು ‘ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾತ್ರವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ದೇವರು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ’, ಎಂಬ ಭಾವವಿಡಬೇಕು.