ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ !

ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಚ್ಚಾಗು ತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದ ಅನೇಕ ಹಿತಚಿಂತಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠರು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಪಾದಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ !

‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತದ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ನಿಲುವಿನಂತೆ ಇನ್ನು ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತದಿಂದ ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಹಿಂದುತ್ವದ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೇರ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. – ಸಂಪಾದಕರು

‘ಈಶ್ವರಿ ರಾಜ್ಯ’ದ ನಿರ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ : ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿನ ‘ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧ’ !

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಈ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತವಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಶುಭಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂಕಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಅನಾಚಾರ ನಾಶ ಮಾಡುವುದು

ಸಿಬಿಐನ ಹೊಸ ಆರೋಪಗಳ ಸುಳ್ಳುತನವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಇಚಲಕರಂಜಿಕರ್ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು !

ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಹಾಗೂ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಇವರಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಖಾಸಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಅದು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾಳೆ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗೆ ಬೆದರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು.

ಅಷ್ಟಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಂತರ್ಗತ ಉದ್ಯಮಿ ಪರಿಷತ್ತುಆಯೋಜಿಸಿರುವ ‘ಪ್ರಥಮ ಉದ್ಯಮಿ ಅಧಿವೇಶನ !

ಧರ್ಮಸಮ್ಮತ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೋಷಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ಷಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಇದು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೇವಾಡದ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಇವರು ಪುನಃ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಕಬರನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದರು.

ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಪುನಾಳೇಕರ ಪರ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧ !- ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಮಡಿಕೇರಿ

ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠರ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಿ ಖಟ್ಲೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಡುವ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಖಟ್ಲೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠರನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವ ಆಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಕುತಂತ್ರವಿದೆ.

ಪ್ರಖರ ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸಂಜೀವ ಪುನಾಳೆಕರ ಇವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ

ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸಂಜೀವ ಪುನಾಳೆಕರ ಇವರನ್ನು ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಖರ ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸಂಜೀವ ಪುನಾಳೆಕರ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಆಗ್ರಹ !

ಪ್ರಖರ ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ವಿಧಿಜ್ಞ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸಂಜೀವ ಪುನಾಳೆಕರ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀ. ವಿಕ್ರಮ ಭಾವೆಯವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿ.ಬಿ.ಐ.) ಡಾ. ನರೇಂದ್ರ ದಾಭೋಲಕರ ಇವರ ಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಬಂಧನದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಹಿಂದೂ ವಿಧಿಜ್ಞ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸಂಜೀವ ಪುನಾಳೆಕರ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ  ವಿಧಿಜ್ಞ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶ್ರೀ. ವಿಕ್ರಮ ಭಾವೆ ಬಂಧನ

ಡಾ. ನರೇಂದ್ರ ದಾಭೋಳಕರ ಇವರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಹಿಂದೂ ವಿಧಿಜ್ಞ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸಂಜೀವ ಪುನಾಳೆಕರ ಹಾಗೂ ‘ಮಾಲೇಗಾವ್ ಬಾಂಬ್‌ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದಿರುವ ಅದೃಶ್ಯ ಕೈವಾಡ (ಮರಾಠಿ) ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ವಿಧಿಜ್ಞ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶ್ರೀ. ವಿಕ್ರಮ ಭಾವೆ ಇವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.

Kannada Weekly | Offline reading | PDF