ಗಾಂಧೀ ಕುಟುಂಬದವರು ನೆಹರುರವರ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಏಕೆ ಹೆದರುತ್ತದೆ ?

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ !

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಕರ ಕೋಲಾಹಲದಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸಭಾಪತಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು !

ಆಗಸ್ಟ್ ೧೦ ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ಸಂಸದರು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ವಿರೋಧಿಸಿದರು.