ಮುಸಲ್ಮಾನರು `ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿ `ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್’ ಶುಭಾಶಯ ನೀಡಬಾರದು ! – ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಮೌಲ್ವಿ ಮಾರೂಫ್ ಅಮೀನ್

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಪಂಥದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅವರವರ ಪಂಥದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಮಧರ್ಮಸಮಭಾವದ ಕಲಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ !

ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸುಕರ್ಣೋ ಇವರ ಮಗಳು ಇಸ್ಲಾಮ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು !

ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸುಕರ್ಣೋ ಇವರ ೭೦ ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಸುಕಮಾವತಿ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.