ಭಾರತವು ವಿನಾಶದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದೆ !

ರಾಜಕಾರಣವು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಶಾಹಿಯ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬಶಾಹಿಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಭಕ್ತ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿ, ಜನರ ಸೇವಕರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಮುಂತಾದ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ.

‘ಕರೀಯರ್’ ದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತವೂ ಗಮನ ನೀಡಿ !

ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೀರ ಸಾವರಕರ, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ಬೋಸ ಇವರು ಒಂದುವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ‘ಕರೀಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದುಸ್ಥಾನವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುತ್ತಿತ್ತೇ ? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ‘ಕರೀಯರ್ನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತೇ ? ಆದುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ತಮ್ಮ ‘ಕರೀಯರ್ ದೊಡನೆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ನೀಡಿ !

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ !

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಜೆಂಟರು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತಪಾತದಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಛದ್ಮಸಮರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯರೇ, ಜನವರಿ ೨೬ ರಂದು ಇರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನದಂದು ಮುಂದಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ !

ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಅವಮಾನವಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇತರರರಿಂದಲೂ ಆಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ನಿರ್ಮಿಸುವೆನು ಮತ್ತು ಇತರರಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವೆನು.

ನಾಗರಿಕರೇ, ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವೀರರಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ !

ನೀವು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರಾಜನ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಿರಿ !

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆದರ್ಶ : ಶ್ರೀರಾಮ ! ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ !

ಪ್ರಜೆಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖೀ-ಸಮಾಧಾನಿ ಮತ್ತು ವೈಭವಸಂಪನ್ನ ಮಾಡುವ; ಅಪರಾಧ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ರೋಗ ರುಜಿನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲದಿರುವ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯವೆಂದರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ !ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಧರ್ಮಾಚರಣಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.

ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ‘ಝುಂಬಾ ನೃತ್ಯಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ. ನಿಷಾದ ದೇಶಮುಖ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಣೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಸತ್ವ-ರಜಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಝುಂಬಾ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ತಮ-ರಜಪ್ರಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ

ಜನವರಿ ೧೦ ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ೯ ರ ತನಕ ಇರುವ ಮಾಘ ಮೇಳದ ನಿಮಿತ್ತ..

‘ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರನ ಅವತಾರಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ’, ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ಜವನರಿ ಒಂದರಂದಲ್ಲ ಯುಗಾದಿಯೇ ಹೊಸ ವರ್ಷ !

ಕ್ರಿಸ್ತಶಕವು ಜನವರಿ ೧ ರಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷವು ಏಪ್ರಿಲ್ ೧ ರಿಂದ, ಹಿಂದೂ ವರ್ಷವು ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದೆಯಿಂದ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ (ವ್ಯಾಪಾರಿ) ವರ್ಷವು ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದೆಯಿಂದ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವು ಜೂನ್‌ನಿಂದ; ಸೌರವರ್ಷ, ಚಾಂದ್ರವರ್ಷ ಮತ್ತು ಸೌರ-ಚಾಂದ್ರ ವರ್ಷ (ಲುನೀ ಸೋಲಾರ್) ಈ ವರ್ಷಗಳ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ವರ್ಷಾರಂಭ;

ದೇಶಭಕ್ತ-ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠ ಸಂಘಟನೆಗಳೇ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರೇ ಸಿಎಎ ವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ ! – ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಕರೆ

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಹಾದಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸಹಿತ ಇತರ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ! ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೇಕೆ ಸಿಟ್ಟು ? ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಬೇಕಾಯಿತು