ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ೩ ಅಡಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಿರಬಾರದು ! – ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸ

‘ಪ್ಲಾಸ್ಟರ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ’ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸದಂತೆ ಸೂಚನೆ

ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ (ಬಿಹಾರ)ದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ

ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವತೆಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ !