ಮಾನವೀ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿರುವ ಮಿತಿ !

“ಮೆದುಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಉಳಿದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಯಾರೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ”, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಈ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.’    

‘ಸನಾತನ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸನಾತನದ ೭೫ ನೇ ಸಮಷ್ಟಿ ಸಂತರಾದ ಪೂ. ರಮಾನಂದ ಗೌಡ (೪೫ ವರ್ಷ) ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕನುಸಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ‘ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ಅಭಿಯಾನ’ !

‘ಯಾರೂ ಈ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಉಳಿಯಬಾರದು’ ಎಂದು ಅಭಿಯಾನವು ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ೧೦ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪೂ. ರಮಾನಂದ ಗೌಡ ಇವರು ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಭಿಯಾನದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.

ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕರಾದ ಪೂ. ರಮಾನಂದ ಗೌಡ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ‘ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ಅಭಿಯಾನ’ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಂದ ಅನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ ದೊರಕಿದ ಬೆಂಬಲ !

ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರು ‘ಈ ಗ್ರಂಥವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡಿಯೇ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ’, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದರು.

ಪ.ಪೂ. ಬಾಳಾಜಿ (ಪ.ಪೂ. ದಾದಾ) ಆಠವಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂತ ಪರಿವಾರದವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ‘ಯು.ಎ.ಎಸ್. (ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಔರಾ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್)’ ಈ ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು

ಸಾಧನೆ ಮಾಡದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವು ಶೇ. ೨೦ ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಧನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವು ಶೇ. ೭೦ ರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಅವರು ‘ಸಂತ’ರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂತರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಚೈತನ್ಯವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗಾಂಭೀರ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ-ಸಂಪಾದಕರಾದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ದೈನಿಕ ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧಕರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ !

ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ‘ನನ್ನಿಂದ ಈ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪಶ್ವಾತ್ತಾಪವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದೆನಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’.

ನಾಮಜಪದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗಲೆಂದು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ !

‘ನಿರ್ವಿಚಾರ’ ಜಪವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬೇಗನೆ ನಿರ್ವಿಚಾರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಿದೆನು. ‘ಶ್ರೀ ನಿರ್ವಿಚಾರಾಯ ನಮಃ | ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಗುಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ನಿರ್ವಿಚಾರ ಅವಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಿದೆನು.

ಮೃತ್ಯು ಸಂಕಟವಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಕಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನಿಸುವುದು !

‘೭೦-೭೫ ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹೊರಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಡ, ‘ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜಗತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ‘ಸ್ವಭಾವದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ’ಯೇ ಸಾಧನೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ !

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಾತ್ತ್ವಿಕನಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ?

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ೨೧ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ೭೦ ಸಾವಿರ ಮಸೀದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ.