ಸಾಧಕರ ಗುರುನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಲಿತೆ ! – ವೈದ್ಯ ಸುವಿನಯ ದಾಮಲೆ

ಭಕ್ತನು ಕರೆದರೆ ಈಶ್ವರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಇದರ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ದ ವಾಚನದಿಂದ ಈಶ್ವರ ಭಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನ ದೊರಕಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು.

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೃತಿಶೀಲ ಸಹಭಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಓದುಗರಿಗೆ ಆಗುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭ !

ವರ್ಷ ೨೦೧೪ ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು; ಆದರೆ ದೈನಿಕ ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ ವರ್ಷ ೧೯೯೯ ರಿಂದ ‘ಈಶ್ವರಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ’ ಅಂದರೆ ‘ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ’ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಕನ್ನಡ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತದ ೨೩ ನೇ ವರ್ಷದ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂತರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರ ಸಂದೇಶ !

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅಸ್ತಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ.

ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ಸಂದೇಶ

‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ದ ‘ಸಾಧನೆ’ ಹಾಗೂ ‘ಅಧ್ಯಾತ್ಮ’ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಓದಿದರೆ ವಾಚಕರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿವಾಗಿಯೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಧಕತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.

ರಾಮನಾಥಿ ಆಶ್ರಮದ ಸಾಧಕಿ ಸೌ. ಸುಜಾತಾ ರೇಣಕೆ ಇವರಿಗೆ ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಓದುವುದೆಂದರೆ ‘ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ.’ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ‘ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ.’ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ‘ಡಾಕ್ಟರೇಟ್’ ಪದವಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ವನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ಓದಿ ಅದರಂತೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಖಚಿತವಾಗಿ ಆ ಜೀವದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದ ಪದವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯು ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ

ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಉಪಮೆ. ಎಷ್ಟು ಉಚ್ಚ ಆದರ್ಶ. ಯಾವುದೇ ಹಸು ತನ್ನ ಕರುವಿನಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಕರುವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಅಗಾಧ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತದ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ

‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತವು ಸಮಾಜ ಸಹಾಯ, ರಾಷ್ಟ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಜಾಗೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಎಂಬ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸವು ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತವು ತನು, ಮನ ಮತ್ತು ಧನದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಧಕರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ, ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂಜೀವನಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸರ್ವಾಂಗಸ್ಪರ್ಶಿ ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತವನ್ನು ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ !

ತ್ಯ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಂದು ಕೈಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯ ವ್ರತದೊಂದಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಪತ್ರಿಕಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತದ ಹೆಸರು ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದೆ.

ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತವು ಸಾಧನೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ !- ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಡಾ. ಉಮೇಶ ಶರ್ಮಾ ಗುರೂಜಿ

ವೇದಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಧನೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾವೀನ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

‘ದೈನಿಕ ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ದೈನಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಯೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.