‘ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಿಂದೂದ್ವೇಷ !’ ಈ ವಿಚಾರಸಂಕೀರಣದಲ್ಲಿ ‘ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್’ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು !

ಭಾರತವು ‘ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ’ವಾದ ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನವರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ! – ಶ್ರೀ. ಶರದ ಪೋಂಕ್ಷೆ, ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ