ಚಲನಚಿತ್ರ, ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮದ ಅಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು `ಧರ್ಮ ಸೆನ್ಸಾರ ಬೋರ್ಡನ’ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಪಮಾನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ, ಅದು ಕಡಿಮೆಯೇ ಆಗಿದೆ !

‘ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಿಂದೂದ್ವೇಷ !’ ಈ ವಿಚಾರಸಂಕೀರಣದಲ್ಲಿ ‘ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್’ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು !

ಭಾರತವು ‘ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ’ವಾದ ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನವರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ! – ಶ್ರೀ. ಶರದ ಪೋಂಕ್ಷೆ, ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ