ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ ಇವರನ್ನು ಸ್ಥೂಲಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭ

ಯಾವ ಸಾಧಕರು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಸಾಧಕರು ನನ್ನನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ೨೪ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಗುರುವಚನವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನುಸುಳುವುದು

ವೈದಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯೋಗ್ಯ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಲ್ಮಶವು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ

ಸಾಧಕರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಸಿಗುವುದು !

ಯಾವಾಗಲಾದರೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೂರ್ಣವೇಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಸಿಗಬಹುದು !

ನಮಗೆ ಬಂದ ಅನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬರೆದುಕೊಡುವುದು, ಇದು ಸಾಧಕರ ಸಮಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ !

ಸಾಧಕರು ತಮಗೆ ಬಂದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಅನುಭೂತಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಲಿಯಲು ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬರೆದು ಮುಂದೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಈ ಅಂಶಗಳು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಷ್ಟಿ ಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಯಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ವಾಚಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧಕರು ತಮಗೆ ಬಂದ ಅನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬರೆದುಕೊಡುವುದು, ಇದು ಅವರ ಸಮಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯೇ ಆಗಿದೆ ! – ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ … Read more

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಇತರ ಸಂತರಂತೆ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ !

ಇತರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಬದಲು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ .

ಪಾಲಕರೇ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಗೆ ವಿರೋಧಕ್ಕೆಂದು ವಿರೋಧಿಸದೇ ‘ಅವರಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಏಕೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ?, ಇದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿ !

ವಿರೋಧಿಸುವ ಪಾಲಕರು ‘ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ (ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ) ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಏಕೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ (ಮನೆ) ಏನು ಕೊರತೆ(ಕಡಿಮೆ) ಅನಿಸುತ್ತದೆ ?, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರೀ (ಗುರು) ಕೃಪೆಯ ಮಹತ್ವ

‘ಭೂಮಿಯನ್ನು ಊಳುವುದು, ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುವುದು, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು, ನೀರುಣಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವುದು, ಬೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೂವು-ಹಣ್ಣುಗಳಾಗುವುದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಲೋಟ, ಬಟ್ಟಲು ಇವುಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಗಳ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ !

ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಮುಚ್ಚಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಬೀಳಬಹುದು.

ಸಾಧಕರೇ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾನವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಕೀಳರಿಮೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿರಿ !

ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಂಥಸಂಪತ್ತು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರದ ಜ್ಞಾನವು ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿದೆ.

ದೇವರಪೂಜೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಳೆಯದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಗೆಯಿರಿ !

ದೇವರಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉದಾ. ದೇವರನ್ನು ಒರೆಸುವ ಬಟ್ಟೆ, ದೇವರಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಸನವೆಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಗೆಯಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಗೆಯಬೇಕು.