ನವರಾತ್ರಿಯ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಆಚಾರಗಳು

ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನೋಡುವುದು, ಅದರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.

ಮಹಿಷಾಸುರನ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಉತ್ಸವವೆಂದರೆ ನವರಾತ್ರಿ

ನವರಾತ್ರಿ ಇದು ದೇವಿಯ ವ್ರತವಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಲವೆಡೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಕುಲಾಚಾರವೆಂದು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಳಿ

ಕಾಲಿಯು ಕಾಲವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವವಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ ರಂಗೋಲಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ರಂಗೋಲಿಗಳು

ಅಖಂಡದೀಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಿ

ನವರಾತ್ರಿ ವ್ರತವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಲು ದೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ

ನವರಾತ್ರಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು !

ಎಲ್ಲ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ

ಆದ್ಯಾಶಕ್ತಿ

ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೂರು ದಿನ ತಮೋಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಹಾ ಕಾಳಿಯ, ಮುಂದಿನ ೩ ದಿನ ಸತ್ತ್ವಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಜೋ ಗುಣಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಮೂರು ದಿನ ಸಾಧನೆ ತೀವ್ರವಾಗಲು ಸತ್ತ್ವಗುಣಿ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ

ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನಾಮಜಪವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವೆನಿಸುವುದು !

ನವರಾತ್ರಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ

ಈ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕುಲಾಚಾರದ ಸ್ವರೂಪವಿರುತ್ತದೆ. ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯದಂದು ಈ ವ್ರತವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.