‘ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚನಿಂದಾಗಿ ನಾಗಾ ಸಮಾಜದ ‘ವಿಕಾಸ’ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದ !’ – ವ್ಯಾಟಿಕನ್‌

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚನ ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ !

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾಪಡೆಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೆಂದು ತಿಳಿದು ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ೧೩ ನಾಗರಿಕರ ಸಾವು

ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸಂಬರ ೪ರ ಸಂಜೆ ಭದ್ರತಾಪಡೆಗಳಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೆಂದು ತಿಳಿದು ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ೧೩ ನಾಗರಿಕರು ಸಾವಿಗೀಡಾದರು.