‘ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿನವೆಂದು ನೀಡುವುದು’ ಇದು ಚಿರಂತನ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಗೊಳಿಸಿ !

ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ !

೧೫.೧.೨೦೨೩ ರಂದು ಮಕರಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ೨೮.೧.೨೦೨೩ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಇದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸುವಾಸಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿತ್ಯೋಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಾಗಿನವೆಂದು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಾಗಿನ ಕೊಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸನಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಾಗೀಣವೆಂದು ನೀಡುವುದು ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಚಕರನ್ನು, ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳನ್ನು, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಬಾಗಿನ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಕಿರುಗ್ರಂಥಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಾಗಿನವೆಂದು ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಬಾಗಿನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಮಾಜದಿಂದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದರೆ, ಸಾಧಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿತರಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಕರಪತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯ !

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ, ‘ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ’ಯ ವತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ‘ಎ೫’ ಗಾತ್ರದ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಮುದ್ರಿತವಿರುವ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ, ಎಳ್ಳುಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾಗಿನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮಹತ್ವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ-ನಿರ್ಮಿತ ಕರಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿನವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕರಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನು ಪಡೆದು ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು.