ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವರು ! – ಸೌ. ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ಜುವೇಕರ, ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ

ಸೌ. ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ಜುವೇಕರ

ಪಾರ್ಸಿ ಬಾಂಧವರ ಪರ್ಶಿಯಾ ದೇಶವು ಇರಾನ್ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಜಾಬನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಥಾಕಥಿತ ಉದಾರವಾದಿಗಳು ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಜಾಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾರೀ ಶಕ್ತಿಯು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಹಿಜಾಬ್‌ಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿರೋಧದಿಂದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನಂತಹ ಅನೇಕ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆಯೇ ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ದೇವಿಯ ಸಮಾನವೆಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ’, ಈ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವರು.