ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು

ಗ್ವಾಂಗದೊಂಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧ

ಬೀಜಿಂಗ್ (ಚೀನಾ) – ಕೊರೊನಾ ಆರಂಭವಾದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಮತ್ತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಚೀನಾದ ಗ್ವಾಂಗದೊಂಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ.

೧. ರೈಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ ೩೧ ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ೨೩ ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಪೀಡಿತರು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ೨೭ ಹೊಸ ರೋಗಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ೧೨ ರೋಗಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಗ್ವಾಂಗದೊಂಗ ಪ್ರದೇಶದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‍ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಗ್ವಾಂಗಝೂನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

೨. ಚೀನಾದ ಸರಕಾರಿ ವರ್ತಮಾನಪತ್ರಿಕೆ ಗ್ಲೊಬಲ ಟೈಮ್ಸ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ವಾಂಗಝೂನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಉಪಾಹಾರಗೃಹಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.