56 ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಪಾಕ್ ಮತ್ತು ಕತಾರನಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಾಲಿಬಾನ್‍ಗೆ ಬೆಂಬಲ !

ತಾಲಿಬಾನ್‍ಗೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ತಾಲಿಬಾನ್‍ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ 14 ಜನರ ಬಂಧನ !

ತಾಲಿಬಾನ್‍ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.