ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಜೂಕಾಗಿದ್ದು ಅಸ್ತಮಾದ ರೋಗವಿದ್ದರೂ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ದೈವೀ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದಾಗ

ಪೂ. (ಸೌ.) ಗಾಡಗೀಳಕಾಕೂರವರ ಚೈತನ್ಯ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶಾರೀರಿಕ ತೊಂದರೆಯಾಗದಿರುವುದು

ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ
ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ

.ಪೂ. ಗುರುದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳಕಾಕೂರವರೊಂದಿಗೆ ದೈವೀ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿತು. ನನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಜೂಕಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತಮವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಈ ದೈವೀ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಸತತ ಪ್ರವಾಸವಿರುವುದರಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪೂ. ಗಾಡಗೀಳಕಾಕೂರವರ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಸ್ತು ದೂರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

Read moreಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಜೂಕಾಗಿದ್ದು ಅಸ್ತಮಾದ ರೋಗವಿದ್ದರೂ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ದೈವೀ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದಾಗ

೧೦.೧೨.೨೦೧೬ ರಿಂದ ೧೦.೫.೨೦೧೭ ರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಾಮಜಪದ ಉಪಾಯ : ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಜೀವನಾಡಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

ಹೇಳಿದ ಉಪಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಉಪಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು.

4

upay_col

Read more೧೦.೧೨.೨೦೧೬ ರಿಂದ ೧೦.೫.೨೦೧೭ ರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಾಮಜಪದ ಉಪಾಯ : ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಜೀವನಾಡಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ

೧೦.೧೨.೨೦೧೬ ರಿಂದ ೧೦.೫.೨೦೧೭ ರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಾಮಜಪದ ಉಪಾಯ

upay_colಮಹರ್ಷಿಗಳು ಜೀವನಾಡಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಉಪಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪಾಯದ ಒಟ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. ೩೦ ರಷ್ಟು ಸಮಯ ಮುಂದಿನಂತೆ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ ನಿಸರ್ಗದೇವೋ ಭವ ವೇದಮ್ ಪ್ರಮಾಣಮ್ ಹರಿ ಜಯಮೇ ಜಯಮ್ ಜಯ ಗುರುದೇವ ಈ ಜಪವನ್ನು ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು.

Read more೧೦.೧೨.೨೦೧೬ ರಿಂದ ೧೦.೫.೨೦೧೭ ರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಾಮಜಪದ ಉಪಾಯ

ಪ.ಪೂ. ಪಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜರ ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು

ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ? ನಮಗೆ ಸಾಧಕರ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಆ ಜೀವತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಾರಬ್ಧ ದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೋಷಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಹೇ ಭಗವಂತಾ, ನೀನೇ ಅವನನ್ನು ಆ ದೋಷಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡು. ಈ ದೀನ ಸಾಧಕರು ಇಷ್ಟೊಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿ. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ, ಎಂದು ಪ್ರಾಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ … Read more

ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ !

ಸಾಧನೆ ಮಾಡದಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಿಷ್ಯನು ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರು–ಶಿಷ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. – ಶ್ರೀ. ರಾಮ ಹೊನಪ, ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮ, ರಾಮನಾಥಿ, ಗೋವಾ. (೨.೭.೨೦೧೬)

ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ : ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ವೇದ–ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಉದಾ. ಅಸುರರನ್ನು, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು, ಪಿಶಾಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿವೆ. ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ತೊಂದರೆಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ವೇದ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ … Read more

ಸುಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬೋಧಕಥೆ !

huduga_002ಸತ್ಸಂಗದ ಪರಿಣಾಮ

ಸದ್ಗುಣ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಭಾವೀ ಪೀಳಿಗೆಯು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ ಕಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗದ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟಿರ ಬಹುದು ? ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ

Read moreಸುಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬೋಧಕಥೆ !

ಸುಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬೋಧಕಥೆ !

huduga_002ನಾಮಜಪದ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ

ಸದ್ಗುಣ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಭಾವೀ ಪೀಳಿಗೆಯು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ ಕಥೆಯಿಂದ ರಾಮನಿಗಿಂತಲೂ ರಾಮನಾಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರು ಬರೆದ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೇಲುವುದು !

ರಾಮನಾಮ ಬರೆದ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೇಲತೊಡಗಿದಾಗ ವಾನರರು ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಜಯಜಯಕಾರ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಶ್ರೀರಾಮನು, ‘ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದನು. ವಾನರರು, ‘ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

Read moreಸುಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬೋಧಕಥೆ !

ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಕಸಬರಿಕೆಯಿಂದ ಕಸಗುಡಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭ

ker-kadhtanna-bckಧರ್ಮಶಿಕ್ಷಣ

ಅ. ಕಸಬರಿಕೆಯಿಂದ ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶುದ್ಧಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಹಾನತೆಯು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆ. ನಿರ್ಜೀವ ಯಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸಜೀವ ಮಾನವನ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೇವತೆಯ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಕಸಬರಿಕೆಯಿಂದ ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
– ಕು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಲೋಟಲೀಕರ, ಮಹರ್ಷಿ  ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗೋವಾ. (೧೧.೩.೨೦೧೨)

Read moreಬಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಕಸಬರಿಕೆಯಿಂದ ಕಸಗುಡಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭ

ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಬರಲು ಕಾರಣಗಳು

೧. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತದೆ  ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾವಿನ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ೨. ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಿನ ನಂತರದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿರ ಬಹುದು, ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೂ ಸಾವಿನ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. – (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

Kannada Weekly | Offline reading | PDF