ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾರ್ಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಹಿಜಾಬ್ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು ! (ಅಂತೆ)

  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರದಾನಮಂತ್ರಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ ಇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ

  • ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಹಿಜಾಬ್ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಕಡೆ ಜಗತ್ತು ಗಮನ ನೀಡಲು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ !

  • ೮ ಮಾರ್ಚನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಾಗುವ ಅತ್ಯಚಾರದ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಂತ್ರಿ ಹಿಜಾಬ್ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲು ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪುನಃ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂತರರಾರ್ಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಯೋಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳಾ ನೇತಾರರು ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಬೇಕು !
  • ಭಾರತದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಲು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ; ಎಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಚೀನಾದ ಉಘೂರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ?

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) – ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ (ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಸ್ತ್ರ) ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮಾರ್ಚ ೮ ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಔರತ್ ಮಾರ್ಚಗೆ (ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುವ ಮೋರ್ಚ)ಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಬದಲು ಹಿಜಾಬ್ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಚಿವ ನೂರುಲ ಹಕ ಕಾದರೀಯವರು ಪ್ರದಾನಮಂತ್ರಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ ೮ ಇದು ಅಂತರರಾರ್ಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಕಾದರೀಯವರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, ೨೦೧೮ ರಿಂದ ಅಂತರರಾರ್ಷ್ಟೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಔರತ್ ಮಾರ್ಚ ಎಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಇಸ್ಲಾಮ್ ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂನ ಮೌಲ್ಯ, ಸಮಾಜದ ಮಾನದಂಡ, ಹಿಜಾಬ್ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಭಾವನೆಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.