ಆಗಸ್ಟ ೧೫ ರ ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯ !

ಜ್ಞಾತ ಅಜ್ಞಾತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರಿಗೆ ವಿನಮ್ರ ವಂದನೆಗಳು

ಆಗಸ್ಟ ೧೫, ೧೯೪೭ ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪ್ರೇರಿತ ಗಲಭೆಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ದೇಶವಿಭಜನೆಯ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳ ನಡುವಿನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸಿದನು !

– ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಯಶವಂತ ಬಾ. ಫಡಣೀಸ