ಅಮೇರಿಕಾದ ಸೆನೇಟ್ (ಮೇಲ್ಮನೆ) ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ !

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ (ಅಮೇರಿಕ) – ಅಮೇರಿಕಾದ ಸೆನೆಟ್ ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಟಿವ್ಸ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜನವರಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯ ಕಾನೂನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 2015 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು.

ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡ ನಂತರ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್, ‘ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ’ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.