ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್‌ಕ್ಕಿಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ !

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

‘ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ’ವು ‘ಯುನಿರ್ವಸಲ್ ಔರಾ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್’ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಶ್ರೀ. ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರ. ಢಗೆ

‘ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲು ನೆಲವನ್ನು ಸೆಗಣಿಯಿಂದ ಸಾರಿಸಿ, ಒಲೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಆಹುತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಂತರವೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಅದರ ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇತರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆ ಮರೆತೇ ಹೋಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ (ಉದಾ. ‘ಇಂಡಕ್ಶನ್’) ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ (‘ಇಂಡಕ್ಶನ್’ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ) (ಟಿಪ್ಪಣಿ) ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ, ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಸ್ಪಂದನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ೪.೯.೨೦೨೦ ರಂದು ಗೋವಾದ ರಾಮನಾಥಿಯ ಸನಾತನದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ’ದ ವತಿಯಿಂದ ‘ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಔರಾ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ (ಯು.ಎ.ಎಸ್.)’ ಈ ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗಳ ವಿವೇಚನೆ, ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ – ‘ಇಂಡಕ್ಶನ್’ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಿತ ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಶೆಗಡಿಯಾಗಿದೆ.  ಈಗ ಕೆಲವು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಈ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಿತ ಶೆಗಡಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪೂರ್ತಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

೧. ಪರೀಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗಳ ವಿವೇಚನೆ

೧ ಅ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಊರ್ಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯ ವಿವೇಚನೆ : ವಿದ್ಯುತ್ ಶೆಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಊರ್ಜೆಯು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಶೆಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಊರ್ಜೆ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ.

೧ ಆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಊರ್ಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗಳ ವಿವೇಚನೆ : ವಿದ್ಯುತ್ ಶೆಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಊರ್ಜೆ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಶೆಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಊರ್ಜೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಊರ್ಜೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.

ಈ ವಿವೇಚನೆಯು ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ ೧ – ವಿದ್ಯುತ್  ಶೆಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಊರ್ಜೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ ೨ – ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ’ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್’ ಮತ್ತು ‘ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್’ ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಊರ್ಜೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ.

೨. ನಿಷ್ಕರ್ಷ

ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶೆಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಅಸಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಸಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂಬುದು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.

೩. ಪರೀಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗಳಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

೩ ಅ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಅಸಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿದೆ : ಸದ್ಯದ ವಿಜ್ಞಾನಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜನರ ಅಂಧಾನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳು ವಿಕೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಾಲಬಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ನಂತಹ ತಮೋಗುಣಿ ಇಂಧನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಮೋಗುಣಿ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಕಡೆಗೆ ಅನಿಷ್ಟ (ಕೆಟ್ಟ) ಶಕ್ತಿಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಅದರಿಂದ ಆಹಾರವು ದೂಷಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅನಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣಗಳಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅನುಭವ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ (‘ಇಂಡಕ್ಶನ್’) ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾದ ಅನ್ನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನಗಳಿರದೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಇದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಸಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಅಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಡುಗೆ ರುಚಿಕರವೆನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

೩ ಆ. ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಸಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿದೆ : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾನವನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಆಚಾರವೆಂದರೆ ಅಡುಗೆಯ ಆಚರಣೆ ! ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅಜ್ಜಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಡುಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಚಾರ- ವಿಚಾರಗಳು ಸಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಘಟಕಗಳು ಹೇಗೆ ಸಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿದ್ದವೋ, ಹಾಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಇಂಧನವೆಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಜತತ್ತ್ವ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಅಗ್ನಿಗೆ ‘ಪ್ರದೀಪ್ತ ಅಗ್ನಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಗ್ನಿಯು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೇಜದಾಯಕ ಲಹರಿಗಳು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ತರದಲ್ಲಿನ ರಜ-ತಮಾತ್ಮಕ ಕಣಗಳನ್ನು ವಿಘಟಿಸುತ್ತವೆ. ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವು ಸಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅನುಭವವು ಪರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನಗಳಿರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನಗಳಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಸಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಡುಗೆ ರುಚಿಕರವಂತೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.’

– ಶ್ರೀ. ಅಪೂರ್ವ ಢಗೆ (‘ಹೊಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್’ ಪದವೀಧರ), ಮಹರ್ಷಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗೋವಾ. (೧೬.೯.೨೦೨೦)

ವಿ-ಅಂಚೆ : mav.research೨೦೧೪@gmail.com