ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ನಿವೃತ್ತಿವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ‘ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ’ವನ್ನು (‘ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್’) ನೀಡಬೇಕು !

ಎಲ್ಲೆಡೆಯ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

‘ಸರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸರಕಾರೇತರ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ‘ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ’ (ಪೆನ್ಶನ್)ವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ನಾವು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆಯೋ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ‘ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ’ವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವಿಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

೧. ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ?

೧ ಅ. ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ‘ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ’ವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ! : ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯಾವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗುವ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯಾವ ಶಾಖೆ ಇದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ‘ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ’ವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. (ಉದಾ. ಒಬ್ಬರು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ದೆಹಲಿಯ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಯಿಂದಲೂ ಆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.)

೧ ಆ.  ಕೆಲವೆಡೆ ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಕಾರೇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ‘ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್’ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೊಸ್ಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಕಾಮನ್  ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್’ನ ಮಾಹಿತಿಯು https://locator.csccloud.in/ ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದು

೨. ಆವಶ್ಯಕ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳು

ಅ. ಆಧಾರಕಾರ್ಡ್‌ನ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ

ಆ. ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಜಮೆಯಾಗುವ ಖಾತೆಯ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್

ಇ. ಪೆನ್ಶನ್ ಪೆಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ (ಪಿ.ಪಿ.ಓ.) ಕ್ರಮಾಂಕ ಅದರ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು.

ಈ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ‘ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್’ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರಕಾರ್ಡಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರವಾಣಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನಂತರ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ’ವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿವೇತನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಳಿ ಅದು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಯು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ https://jeevanpramaan.gov.in  ಈ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ !

೩. ನೀವು ವಾಸ್ತವ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ’ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಪಲಬ್ಧ !

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ (‘ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್’ನ) ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೀವು ವಾಸ್ತವ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಮೂಲಕ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ  ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ’ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ‘ಆನ್‌ಲೈನ್’ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ’ ಕೊಡಬಹುದು. ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಮನೆಗೆ  ಬಂದಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ಆವಶ್ಯಕವಿರುವ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರವಾಣಿ ಕ್ರಮಾಂಕ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ  ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು http://ccc.cept.gov.in/covid/request.aspx ಈ ಲಿಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸೇವೆ (ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸರ್ವೀಸ್) ನೀಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ  ಈ ವಿಷಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

೪. ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ‘ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ’ಕ್ಕೆ ೧ ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ

ಕೆಲವು ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ’ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.