ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ! – ಶೇಖ ಹಸೀನಾ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ! – ಶೇಖ ಹಸೀನಾ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಜಲಪಾಯಿಗುಡಿ(ಬಂಗಾಳ)ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಮಸೀದಿಯ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಸ್ಥಗಿತ !

ಜಲಪಾಯಿಗುಡಿ(ಬಂಗಾಳ)ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಮಸೀದಿಯ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಸ್ಥಗಿತ !

ತಮಿಳುನಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ೪ ಮತಾಂಧರ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ! – ಮಾನವಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ತಲಾ ೧ ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ! 

ತಮಿಳುನಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ೪ ಮತಾಂಧರ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ! – ಮಾನವಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ತಲಾ ೧ ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ !