ತಮಿಳುನಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ೪ ಮತಾಂಧರ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ! – ಮಾನವಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ತಲಾ ೧ ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ! 

ಹಿಂದೂ ತೇಜವೇ ಎದ್ದೇಳು !

ಜಾಗೊ !

ತಮಿಳುನಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ೪ ಮತಾಂಧರ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ! – ಮಾನವಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ತಲಾ ೧ ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ !

ಈರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯ ಹಿಂದುಗಳಿಗೇಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ?

Jago

Tamilunaduvinalli 4 Matandara Bandhana Mattu Daurjanya ! Manava Hakkugala Ayogadinda Tala 1 Laksha Nashta Parihara !

Eritiya Nyaya Hindugaligeke Siguttilla ?