ದೇವಿಯ ಉಪಾಸನೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕೆ

ದೇವಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇವತೆಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೇವತೆಯ ಉಪಾಸನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಉಪಾಸನೆಯಾಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಫಲದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿರಿ !

ಶಕ್ತಿ : ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ವಿವೇಚನೆ

* ಶಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು

* ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮುಂತಾದವರ ಗುಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

* ಕುಲದೇವತೆಯ ಉಪಾಸನೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು ?

* ‘ಗಂಗಾ’ ಮತ್ತು ‘ನರ್ಮದಾ’ ನದಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

* ‘ಚಂಡಿವಿಧಾನ’ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳು

ಶಕ್ತಿ :  ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಾಸನೆ

ಕುಲದೇವ ಅಥವಾ ಕುಲದೇವಿಯ ಉಪಾಸನೆ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಇತಿಹಾಸ, ಪೂಜಾವಿಧಿಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರ

‘ನವಾರ್ಣ ಮಂತ್ರ’ ಮತ್ತು ‘ನವಾರ್ಣ ಯಂತ್ರ’ಗಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾವುವು ?

‘ಶ್ರೀಯಂತ್ರ’ ಮತ್ತು ‘ಶ್ರೀಚಕ್ರ’ ಅಂದರೆ ಏನು ?

ಶ್ರೀಯಂತ್ರ’ ಮತ್ತು ‘ಶ್ರೀಚಕ್ರ’ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಕಿರುಗ್ರಂಥ

ದೇವಿ ಪೂಜೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರ (ಕಿರುಗ್ರಂಥ)

* ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವ

* ದೇವಿಯ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು

* ದೇವಿಯ ಉಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತುಂಬಿಸಬೇಕು ?

ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ (ಕಿರುಗ್ರಂಥ)

* ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿದೇವಿಯ ವೀಣೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು ?

* ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿದೇವಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಯಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳು

* ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿಯಂತ್ರದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು

ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ : Sanatanshop.com ಸಂಪರ್ಕ : 9342599299