ಇಂದಿನಿಂದ ದುಬೈನಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ !

ದುಬೈ (ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಅಮಿರಾತ್) – ನಾಳೆ ದಸರೆಯ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೪ ರಂದು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಜೇಬೆಲ್ ಅಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ‘ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್’ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಗದ್ದಲ ತಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರೂವರೆಗೆ ತೆರೇವುದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ೮ ರವರೆಗೆ ತೆರದಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ೧ ಸಾವಿರ ದಿಂದ ೧ ಸಾವಿರ ೨೦೦ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ೧೬ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಶಿಖರ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ‘ಗುರುಗ್ರಂಥ ಸಾಹೀಬ’ ಇಡಲಾಗುವುದು.