ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಇಂದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ ಸನಾತನದ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕರು ಹಾಗೂ 75 ನೇ ಸಂತರಾದ ಪೂ. ರಮಾನಂದ ಗೌಡ ಇವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ

5 ಜೂನ್‌ 2018 ರಂದು ಸಂತ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದರು

ಇಂದು ಸನಾತನದ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕರು ಹಾಗೂ 75 ನೇ ಸಂತರಾದ ಪೂ. ರಮಾನಂದ ಗೌಡ ಇವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ