ಅಮೇರಿಕಾದವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಭೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆತ್ಮಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ !

‘ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ೨೫ ಕೋಟಿ ಜನರು ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ೨೦,೦೦೦-೨೫,೦೦೦ ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೨೭ ಕೋಟಿ ಮೀರಿದೆ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ? ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಕಲಿ ಇಲ್ಲ, ಜನರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ‘ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು’ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಅವರು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಭಾಗ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಅದೃಷ್ಟ.’ (ಆಧಾರ : ಋಷಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಮೇ ೨೦೦೦)