ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ (ಚಟರ್ಜಿ) ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

(೮.೪.೨೦೨೩)